AtlasEghtedar@gmail.com +98 41 3630 5914
خط تولید کیک لایه‌ای

این خط برای تولید انواع کیک لایه‌ای با تزیینات مختلف کاربرد دارد و شامل 12 قطعه است که عبارتند از: میکسر خمیر 300 کیلویی، مخزن ذخیره خمیره 500 کیلویی، دستگاه اوکس( دستگاه هوا دهی به خمیر) با ظرفیت 1 تا 5/1 تن در ساعت، روغن‌ریز، روغن‌زن، دپازیتئر خمیر( پهن کننده خمیر روی نوار)، دکور‌زن، کشمش‌پاش، فر تونلی به طول 36 متر، میز تزیین، خنک کن و یخچال تونلی است.