AtlasEghtedar@gmail.com +98 41 3630 5914
دستگاه فر تونلی با پوشش استنلس استیل دارای 3 زون با عرض 1 متر و طول 36 متر می‌باشد. ظرفیت تولید این فر برای خط تولید کیک لایه‌ای700 تا 1200 کیلوگرم در ساعت و برای خط تولید بیسکویت با 4 زون به عرض 20/1 متر و طول 38 متر، 900 تا 1300 کیلوگرم در ساعت است؛ همچنین این دستگاه در خط تولید کاپ کیک با عرض 70/1 متر و طول 38 متر، قابلیت پخت 800 تا 1300 کیلوگرم در ساعت را دارد. فر تونلی در خط تولید کلوچه به تعداد 6 زون و عرض 1 متر و طول 57 متر، ظرفیت پخت 600 تا 1300 کیلوگرم در ساعت را دارا است. لازم به توضیح است که با اضافه شدن هر زون، 11 متر به طول دستگاه افزوده می‌شود.